تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 مرداد 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام
1 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
30 آبان 1398
تاریخ برگزاری

28 فروردین ماه 1399- 22 شعبان المعظم 1441

روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


برای مشاهده محورهای فرعی روی محور اصلی کلیک نماییدمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
غدیر در قرآن و حدیث
غدیر و اهل بیت علیهم السلام
غدیر در اديان , فرق و مذاهب
غدیر و مهدویت
غدیر و مستشرقین
شرح و بررسی مفاهیم غدیر
غدیر در علوم اسلامی
غدیر در علوم انسانی
غدیر از منظر تاریخ
غدیر در ادبیات عربی و انگلیسی
غدیر در ادبیات فارسی
غدیر در فرهنگ و هنر
تبلیغ غدیر
بانوان و غدیر
غدیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
آیات غدیرغدیر در قرآن و حدیث
آیه اکمال در تفاسیر فریقینغدیر در قرآن و حدیث
آیه تبلیغ در تفاسیر فریقینغدیر در قرآن و حدیث
پیوند آیه تبلیغ و اکمال در حادثه غدیرغدیر در قرآن و حدیث
معناشناسی واژگان مرتبط با حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
بررسی اسباب نزول آیات غدیرنزد فریقینغدیر در قرآن و حدیث
روش شناسی تفسیر آیات خطبه غدیرغدیر در قرآن و حدیث
بررسی سیاق در آیات غدیرغدیر در قرآن و حدیث
روش شناسی شارحین حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
تحلیل روش شناختی متن حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
راویان غیر شیعی حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
نقد دیدگاهها و قضاوتهای سندی و متنی منتقدین حدیث غدیر و دلالتهای آنغدیر در قرآن و حدیث
آسیب شناسی نقل و شرح حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
روش شناسی تحلیل دلالتها و پیامدهای حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
شخصیت شناسی محدثان شارح حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
طبقه شناسی راویان حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
جایگاه حدیث غدیر در مصادر رواییغدیر در قرآن و حدیث
پیوند غدیر با حدیث ثقلینغدیر در قرآن و حدیث
بررسی احادیث همسو با حدیث غدیر در منابع فریقینغدیر در قرآن و حدیث
اعتبار سنجی سندی، متنی و منبعی حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
نقش حدیث غدیر در دفاع از حقانیت مکتب اهل بیت (ع)غدیر در قرآن و حدیث
غدیر از منظر روایات فریقین در آیه تبلیغغدیر در قرآن و حدیث
غدیر از منظر روایات فریقین در آیه اکمال غدیر در قرآن و حدیث
روش شناسی استنادات و احتجاجات به حدیث غدیرغدیر در قرآن و حدیث
اشتراکات و افتراقات منابع روایی فریقین در ذکر حادثه غدیرغدیر در قرآن و حدیث
غدیر نزد اهل بیت علیهم السلامغدیر و اهل بیت علیهم السلام
احتجاجات ائمه اطهار و اهل بیت (ع) به حادثه غدیر غدیر و اهل بیت علیهم السلام
غدیر نزد صحابۀ پیامبر و صحابه اهل بیت علیهم السلامغدیر و اهل بیت علیهم السلام
غدیر و واقعۀ عاشوراغدیر و اهل بیت علیهم السلام
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در ادیان الهیغدیر در اديان , فرق و مذاهب
وصایت و خلافت در ادیان الهیغدیر در اديان , فرق و مذاهب
غدیر در عصر غیبتغدیر و مهدویت
غدیر و فرهنگ انتظارغدیر و مهدویت
وارث غدیرغدیر و مهدویت
حضرت مهدی علیه السلام در خطبۀ غدیرغدیر و مهدویت
تحلیل و نقد دیدگاه مادلونگ در مسئله غدیرغدیر و مستشرقین
تحلیل و نقد دیدگاه کلبرگ غدیر در مسئله غدیرغدیر و مستشرقین
تحلیل و نقد دیدگاه جانتا براون در مسئله غدیرغدیر و مستشرقین
تحلیل و نقد دیدگاه لالانی در مسئله غدیرغدیر و مستشرقین
تحلیل و نقد دیدگاه مونتگمری وات در مسئله غدیرغدیر و مستشرقین
تحلیل و نقد دیدگاه گلدزیهر در مسئله غدیرغدیر و مستشرقین
اعتبار سند تاریخی غدیر از منظر مستشرقانغدیر و مستشرقین
تحلیل حدیث غدیر از نگاه هارالد موتسکیغدیر و مستشرقین
تبیین و نقد مدخل «غدیر» از دایرة المعارف اولیور لیمنغدیر و مستشرقین
غدیر نزد اهل سنت از دیدگاه مستشرقانغدیر و مستشرقین
تعامل مسلمانان با حادثه غدیر از دیدگاه مستشرقانغدیر و مستشرقین
تأثیر غدیر در آثار مستشرقانغدیر و مستشرقین
تحلیل تاریخی (پدیدار شناسی) جریان غدیر از نگاه مستشرقانغدیر و مستشرقین
آسیب شناسی مطالعات مستشرقان پیرامون واقعه غدیرغدیر و مستشرقین
شرح خطبۀ غدیریهشرح و بررسی مفاهیم غدیر
مفهوم ولایت در غدیرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
مفهوم امامت در غدیرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
مفهوم نبوت در غدیرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
معاد در غدیرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
حج در غدیرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
عدل الهی در غدیرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
امر به معروف در غدیرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
غدیر در فقه اسلامیغدیر در علوم اسلامی
غدیر در علم کلامغدیر در علوم اسلامی
مبانی علوم اسلامی با توجه به خطبه غدیرغدیر در علوم اسلامی
اهداف علوم اسلامی با توجه به خطبه غدیرغدیر در علوم اسلامی
آسیب های علوم اسلامی با توجه به خطبه غدیرغدیر در علوم اسلامی
واقعۀ غدیر از منظر آموزش و پرورشغدیر در علوم انسانی
واقعۀ غدیر از منظر مدیریتغدیر در علوم انسانی
واقعۀ غدیر از منظر حقوق اسلامی و بین المللغدیر در علوم انسانی
واقعۀ غدیر از منظر جامعه شناسیغدیر در علوم انسانی
آموزه های روان شناسی در خطبه غدیرغدیر در علوم انسانی
معرفی غدیریه‌ها و شاعرانشانغدیر در ادبیات عربی و انگلیسی
نقد ادبی و محتوایی غدیریه هاغدیر در ادبیات عربی و انگلیسی
بازتاب غدیر در ادبیات فارسی (غنایی، حماسی، نمایشی، عرفانی، تعلیمی، عامیانه، کودکانه، داستانی، متون کهن منثور و ...)غدیر در ادبیات فارسی
ولایت و وصایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
انتصاب وصی در ادیان و عرفان، در متون تفسیری، عرفانی و ...غدیر در ادبیات فارسی
جایگاه الغدیر و علامه امینی در ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
گفتمان‌شناسی غدیریه‌های ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
جریان‌شناسی غدیریه‌های ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
نشانه‌شناسی فرهنگی در غدیریه‌های ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
بررسی تطبیقی مفهوم ولایت در دین، عرفان و ادبیاتغدیر در ادبیات فارسی
کوشش‌های مخالفان در پوشاندن غدیر و ولایت و بازتاب آن در ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
غدیریه‌سرایان (شرح حال و تحلیل آثار)غدیر در ادبیات فارسی
انواع ادبیِ غدیریه‌ در ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
نقد و تحلیل غدیریه‌هاغدیر در ادبیات فارسی
سیر تاریخی مناقب‌سرایی و مناقب‌نویسی در ادب فارسیغدیر در ادبیات فارسی
برپایی جشن در عید غدیرغدیر در فرهنگ و هنر
زنده نگاه داشتن غدیر در فرهنگ اسلامیغدیر در فرهنگ و هنر
غدیر در فرهنگ کهن اسلامی نسخه‌های خطیغدیر در فرهنگ و هنر
معرفی و بررسی آثار نقاشی مرتبط با غدیرغدیر در فرهنگ و هنر
معرفی و بررسی آثاراینفوگرافی مرتبط با غدیرغدیر در فرهنگ و هنر
معرفی و بررسی آثار خطاطی های مرتبط با غدیرغدیر در فرهنگ و هنر
معرفی و بررسی فیلم، تئاتر و مستندهای مرتبط با غدیرغدیر در فرهنگ و هنر
تبلیغ غدیر در زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السلامتبلیغ غدیر
گونه‌های مختلف تبلیغتبلیغ غدیر
زنان و واقعه ی غدیر بانوان و غدیر
زنان بیعت کننده در غدیربانوان و غدیر
زنان و روایت غدیربانوان و غدیر
غدیر و بانوان اهل بیت (علیهم السلام) بانوان و غدیر
غدیر و زنان صحابی (صحابیات)(ام سلمه، ام ایمن، اسماء بنت عمیس و ...)بانوان و غدیر
غدیر و زنان تابعینبانوان و غدیر
تطور روایات نساء الغدیر در منابع فریقینبانوان و غدیر
زنان و احتجاج به حدیث غدیربانوان و غدیر
زنان احتجاج کننده به حدیث غدیربانوان و غدیر
روش و شیوه احتجاج به حدیث غدیر از سوی زنانبانوان و غدیر
تحلیل و تطور معناشناختی کلمه «مولا» در روایات نساء الغدیر بانوان و غدیر
نقش زنان در تبیین، ترویج و تعمیق فرهنگ غدیربانوان و غدیر
زنان و فرهنگ غدیر در جهان اسلام(مکانی، زمانی)بانوان و غدیر
نقش زنان در نهادینه کردن اندیشه غدیر در خانواده بانوان و غدیر
زنان و آیین ها و رسومات غدیر در کشورهای مختلف مانند حجاز- عراق- ایران - یمن ... )بانوان و غدیر
زنان و آیین ها و رسومات غدیر در عصر حکومت¬های شیعی (آل بویه، فاطمیان، صفویه و ...)بانوان و غدیر
سهم زنان در موقوفات ، نذورات و هدایای مرتبط با غدیربانوان و غدیر
غدیر و زنان ادیب و هنر مندبانوان و غدیر
زنان و مکتوبات غدیر (داستان سرایان، رمان نویسان، ... )بانوان و غدیر
زنان هنرمند و غدیر (نگارگران، عکاسان و ...)بانوان و غدیر
زنان شاعرو غدیریه ها(شعر کهن و معاصر) بانوان و غدیر
غدیر پژوهی زنان بانوان و غدیر
غدیر و زنان مستشرقبانوان و غدیر
غدیر در نگاه زنان اندیشمند مسلمان (غدیر در نگاه بانو مجتهده امین و ...)بانوان و غدیر
غدیر در خطبۀ فدکیهغدیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها
غدیر در خطبه های حضرت زهرا (سلام الله علیها)غدیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها
منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زهرا (س) پیرامون مساله امامتغدیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها
نقش سیاسی – اجتماعی حضرت زهرا (س) در دفاع از پیام غدیرغدیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها
سایرغدیر در قرآن و حدیث
سایرغدیر و اهل بیت علیهم السلام
سایرغدیر در اديان , فرق و مذاهب
سایرغدیر و مهدویت
سایرغدیر و مستشرقین
سایرشرح و بررسی مفاهیم غدیر
سایرغدیر در علوم اسلامی
سایرغدیر در علوم انسانی
سایرغدیر از منظر تاریخ
سایرغدیر در ادبیات عربی و انگلیسی
سایرغدیر در ادبیات فارسی
سایرغدیر در فرهنگ و هنر
سایرتبلیغ غدیر
سایربانوان و غدیر
سایرغدیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها


زبان های سایت
پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

025-37848755

 

نمابر
ایمیل

info@al-ghadir.org

آدرس

قم - خيابان 30 متری هنرستان - خيابان تراب نجف زاده (الوند سابق) - کوچه یکم - ساختمان مصابیح الدجی - طبقه پنجم - واحد 502

آستان مفدس حسینی – معاونت امور فرهنگی